O liczbie 950 (dziewięćset pięćdziesiąt)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 950
 • Zapis rzymski: CML
 • Zapis słowny: dziewięćset pięćdziesiąt
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dziewięćset pięćdziesiąt kulek.
 • Dziewięćset pięćdziesiąt białych kontaktów.
 • Kupuję monitor za dziewięćset pięćdziesiąt złotych.
 • Dziewięćset pięćdziesiąt koleżanek zapomniało nadrobić lekcji.

Cyfra 950 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 30.822
 • Potęga2: 902500
 • Potęga3: 857375000
 • Sinus: 0.945
 • Cosinus: 0.326
 • Tangens: 2.903
 • Cotangens: -4.02

Liczba 950 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 3B6
 • Ósemkowo (8): 1666
 • Binarnie (2): 1110110110