Zbiór tysięcy

Poniżej zbiór liczb naturalnych, która reszta z dzielenia przez 1000 wynosi 0 (są podzielne przez 1000)

 • 1000 (tysiąc)
 • 2000 (dwa tysiące)
 • 3000 (trzy tysiące)
 • 4000 (cztery tysiące)
 • 5000 (pięć tysięcy)
 • 6000 (sześć tysięcy)
 • 7000 (siedem tysięcy)
 • 8000 (osiem tysięcy)
 • 9000 (dziewięć tysięcy)
 • 10000 (dziesięć tysięcy)
 • 11000 (jedenaście tysięcy)
 • 12000 (dwanaście tysięcy)
 • 13000 (trzynaście tysięcy)
 • 14000 (czternaście tysięcy)
 • 15000 (piętnaście tysięcy)
 • 16000 (szesnaście tysięcy)
 • 17000 (siedemnaście tysięcy)
 • 18000 (osiemnaście tysięcy)
 • 19000 (dziewiętnaście tysięcy)
 • 20000 (dwadzieścia tysięcy)
 • 21000 (dwadzieścia jeden tysięcy)
 • 22000 (dwadzieścia dwa tysiące)
 • 23000 (dwadzieścia trzy tysiące)
 • 24000 (dwadzieścia cztery tysiące)
 • 25000 (dwadzieścia pięć tysięcy)
 • 26000 (dwadzieścia sześć tysięcy)
 • 27000 (dwadzieścia siedem tysięcy)
 • 28000 (dwadzieścia osiem tysięcy)
 • 29000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy)
 • 30000 (trzydzieści tysięcy)
 • 31000 (trzydzieści jeden tysięcy)
 • 32000 (trzydzieści dwa tysiące)
 • 33000 (trzydzieści trzy tysiące)
 • 34000 (trzydzieści cztery tysiące)
 • 35000 (trzydzieści pięć tysięcy)
 • 36000 (trzydzieści sześć tysięcy)
 • 37000 (trzydzieści siedem tysięcy)
 • 38000 (trzydzieści osiem tysięcy)
 • 39000 (trzydzieści dziewięć tysięcy)
 • 40000 (czterdzieści tysięcy)
 • 41000 (czterdzieści jeden tysięcy)
 • 42000 (czterdzieści dwa tysiące)
 • 43000 (czterdzieści trzy tysiące)
 • 44000 (czterdzieści cztery tysiące)
 • 45000 (czterdzieści pięć tysięcy)
 • 46000 (czterdzieści sześć tysięcy)
 • 47000 (czterdzieści siedem tysięcy)
 • 48000 (czterdzieści osiem tysięcy)
 • 49000 (czterdzieści dziewięć tysięcy)
 • 50000 (pięćdziesiąt tysięcy)
 • 51000 (pięćdziesiąt jeden tysięcy)
 • 52000 (pięćdziesiąt dwa tysiące)
 • 53000 (pięćdziesiąt trzy tysiące)
 • 54000 (pięćdziesiąt cztery tysiące)
 • 55000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy)
 • 56000 (pięćdziesiąt sześć tysięcy)
 • 57000 (pięćdziesiąt siedem tysięcy)
 • 58000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy)
 • 59000 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy)
 • 60000 (sześćdziesiąt tysięcy)
 • 61000 (sześćdziesiąt jeden tysięcy)
 • 62000 (sześćdziesiąt dwa tysiące)
 • 63000 (sześćdziesiąt trzy tysiące)
 • 64000 (sześćdziesiąt cztery tysiące)
 • 65000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy)
 • 66000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy)
 • 67000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy)
 • 68000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy)
 • 69000 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy)
 • 70000 (siedemdziesiąt tysięcy)
 • 71000 (siedemdziesiąt jeden tysięcy)
 • 72000 (siedemdziesiąt dwa tysiące)
 • 73000 (siedemdziesiąt trzy tysiące)
 • 74000 (siedemdziesiąt cztery tysiące)
 • 75000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy)
 • 76000 (siedemdziesiąt sześć tysięcy)
 • 77000 (siedemdziesiąt siedem tysięcy)
 • 78000 (siedemdziesiąt osiem tysięcy)
 • 79000 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy)
 • 80000 (osiemdziesiąt tysięcy)
 • 81000 (osiemdziesiąt jeden tysięcy)
 • 82000 (osiemdziesiąt dwa tysiące)
 • 83000 (osiemdziesiąt trzy tysiące)
 • 84000 (osiemdziesiąt cztery tysiące)
 • 85000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy)
 • 86000 (osiemdziesiąt sześć tysięcy)
 • 87000 (osiemdziesiąt siedem tysięcy)
 • 88000 (osiemdziesiąt osiem tysięcy)
 • 89000 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy)
 • 90000 (dziewięćdziesiąt tysięcy)
 • 91000 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy)
 • 92000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące)
 • 93000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące)
 • 94000 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące)
 • 95000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy)
 • 96000 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy)
 • 97000 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy)
 • 98000 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy)
 • 99000 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy)
 • 100000 (sto tysięcy)