O liczbie 208 (dwieście osiem)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 208
 • Zapis rzymski: CCVIII
 • Zapis słowny: dwieście osiem
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście osiem kaktusów.
 • Dwieście osiem czerwonych liści.
 • Kupię pędzel za dwieście osiem złotych.
 • Dwieście osiem osób z naszej szkoły nie założyło jeszcze rodziny.

Cyfra 208 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 14.422
 • Potęga2: 43264
 • Potęga3: 8998912
 • Sinus: 0.609
 • Cosinus: 0.793
 • Tangens: 0.768
 • Cotangens: 0.11

Liczba 208 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): D0
 • Ósemkowo (8): 320
 • Binarnie (2): 11010000