O liczbie 204 (dwieście cztery)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 204
 • Zapis rzymski: CCIV
 • Zapis słowny: dwieście cztery
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście cztery rzepaki.
 • Dwieście cztery białe świeczki.
 • Sprzedam Ipad za dwieście cztery złote.
 • Dwieście cztery osób nie przyszło dziś do biura.

Cyfra 204 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 14.283
 • Potęga2: 41616
 • Potęga3: 8489664
 • Sinus: 0.202
 • Cosinus: -0.979
 • Tangens: -0.206
 • Cotangens: -0.044

Liczba 204 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): CC
 • Ósemkowo (8): 314
 • Binarnie (2): 11001100