O liczbie 209 (dwieście dziewięć)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 209
 • Zapis rzymski: CCIX
 • Zapis słowny: dwieście dziewięć
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście dziewięć ramek.
 • Dwieście dziewięć jasnych świeczek.
 • Sprzedałem linijkę za dwieście dziewięć złotych.
 • Dwieście dziewięć osób z naszej szkoły nie założyło jeszcze rodziny.

Cyfra 209 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 14.457
 • Potęga2: 43681
 • Potęga3: 9129329
 • Sinus: 0.996
 • Cosinus: -0.084
 • Tangens: -11.864
 • Cotangens: -0.741

Liczba 209 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): D1
 • Ósemkowo (8): 321
 • Binarnie (2): 11010001