O liczbie 802 (osiemset dwa)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 802
 • Zapis rzymski: DCCCII
 • Zapis słowny: osiemset dwa
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Osiemset dwa komputerów.
 • Osiemset dwa żółtych komputerów.
 • Sprzedam ołówek za osiemset dwa złote.
 • Osiemset dwa osób zapewne nie przypada chodzić na rower.

Cyfra 802 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 28.32
 • Potęga2: 643204
 • Potęga3: 515849608
 • Sinus: -0.78
 • Cosinus: -0.626
 • Tangens: 1.244
 • Cotangens: -0.86

Liczba 802 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 322
 • Ósemkowo (8): 1442
 • Binarnie (2): 1100100010