O liczbie 298 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 298
 • Zapis rzymski: CCXCVIII
 • Zapis słowny: dwieście dziewięćdziesiąt osiem
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwieście dziewięćdziesiąt osiem ramek.
 • Dwieście dziewięćdziesiąt osiem kolorowych komputerów.
 • Sprzedam radio za dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych.
 • Dwieście dziewięćdziesiąt osiem kolegów nie kupiło biletu.

Cyfra 298 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 17.263
 • Potęga2: 88804
 • Potęga3: 26463592
 • Sinus: 0.436
 • Cosinus: -0.9
 • Tangens: -0.485
 • Cotangens: -2.277

Liczba 298 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 12A
 • Ósemkowo (8): 452
 • Binarnie (2): 100101010