Zbiór jedności

Poniżej zbiór liczb naturalnych, która reszta z dzielenia przez 1 wynosi 0 (są podzielne przez 1)

 • 79901 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jeden)
 • 79902 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwa)
 • 79903 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzy)
 • 79904 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset cztery)
 • 79905 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięć)
 • 79906 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć)
 • 79907 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedem)
 • 79908 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem)
 • 79909 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć)
 • 79910 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć)
 • 79911 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście)
 • 79912 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście)
 • 79913 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście)
 • 79914 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście)
 • 79915 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście)
 • 79916 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście)
 • 79917 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście)
 • 79918 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście)
 • 79919 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście)
 • 79920 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia)
 • 79921 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden)
 • 79922 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa)
 • 79923 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy)
 • 79924 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery)
 • 79925 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć)
 • 79926 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć)
 • 79927 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem)
 • 79928 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem)
 • 79929 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć)
 • 79930 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści)
 • 79931 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden)
 • 79932 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa)
 • 79933 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy)
 • 79934 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery)
 • 79935 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć)
 • 79936 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć)
 • 79937 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem)
 • 79938 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem)
 • 79939 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć)
 • 79940 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści)
 • 79941 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden)
 • 79942 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa)
 • 79943 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy)
 • 79944 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery)
 • 79945 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć)
 • 79946 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć)
 • 79947 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem)
 • 79948 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem)
 • 79949 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć)
 • 79950 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)
 • 79951 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden)
 • 79952 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa)
 • 79953 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy)
 • 79954 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery)
 • 79955 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć)
 • 79956 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć)
 • 79957 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem)
 • 79958 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem)
 • 79959 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 79960 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt)
 • 79961 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden)
 • 79962 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa)
 • 79963 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy)
 • 79964 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery)
 • 79965 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć)
 • 79966 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć)
 • 79967 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem)
 • 79968 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem)
 • 79969 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 79970 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt)
 • 79971 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden)
 • 79972 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa)
 • 79973 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy)
 • 79974 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery)
 • 79975 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć)
 • 79976 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć)
 • 79977 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem)
 • 79978 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem)
 • 79979 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 79980 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt)
 • 79981 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden)
 • 79982 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa)
 • 79983 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy)
 • 79984 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery)
 • 79985 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć)
 • 79986 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć)
 • 79987 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem)
 • 79988 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem)
 • 79989 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 79990 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt)
 • 79991 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 79992 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa)
 • 79993 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 79994 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery)
 • 79995 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć)
 • 79996 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć)
 • 79997 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 79998 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem)
 • 79999 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 80000 (osiemdziesiąt tysięcy)