Zbiór jedności

Poniżej zbiór liczb naturalnych, która reszta z dzielenia przez 1 wynosi 0 (są podzielne przez 1)

 • 59901 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jeden)
 • 59902 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwa)
 • 59903 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzy)
 • 59904 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset cztery)
 • 59905 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięć)
 • 59906 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześć)
 • 59907 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedem)
 • 59908 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem)
 • 59909 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć)
 • 59910 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć)
 • 59911 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście)
 • 59912 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście)
 • 59913 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście)
 • 59914 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście)
 • 59915 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście)
 • 59916 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście)
 • 59917 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście)
 • 59918 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście)
 • 59919 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście)
 • 59920 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia)
 • 59921 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden)
 • 59922 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa)
 • 59923 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy)
 • 59924 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery)
 • 59925 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć)
 • 59926 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć)
 • 59927 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem)
 • 59928 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem)
 • 59929 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć)
 • 59930 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści)
 • 59931 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden)
 • 59932 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa)
 • 59933 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy)
 • 59934 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery)
 • 59935 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć)
 • 59936 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć)
 • 59937 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem)
 • 59938 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem)
 • 59939 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć)
 • 59940 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści)
 • 59941 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden)
 • 59942 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa)
 • 59943 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy)
 • 59944 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery)
 • 59945 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć)
 • 59946 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć)
 • 59947 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem)
 • 59948 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem)
 • 59949 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć)
 • 59950 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)
 • 59951 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden)
 • 59952 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa)
 • 59953 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy)
 • 59954 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery)
 • 59955 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć)
 • 59956 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć)
 • 59957 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem)
 • 59958 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem)
 • 59959 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 59960 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt)
 • 59961 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden)
 • 59962 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa)
 • 59963 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy)
 • 59964 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery)
 • 59965 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć)
 • 59966 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć)
 • 59967 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem)
 • 59968 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem)
 • 59969 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 59970 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt)
 • 59971 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden)
 • 59972 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa)
 • 59973 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy)
 • 59974 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery)
 • 59975 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć)
 • 59976 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć)
 • 59977 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem)
 • 59978 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem)
 • 59979 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 59980 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt)
 • 59981 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden)
 • 59982 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa)
 • 59983 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy)
 • 59984 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery)
 • 59985 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć)
 • 59986 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć)
 • 59987 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem)
 • 59988 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem)
 • 59989 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 59990 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt)
 • 59991 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 59992 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa)
 • 59993 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 59994 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery)
 • 59995 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć)
 • 59996 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć)
 • 59997 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 59998 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem)
 • 59999 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 60000 (sześćdziesiąt tysięcy)