Zbiór jedności

Poniżej zbiór liczb naturalnych, która reszta z dzielenia przez 1 wynosi 0 (są podzielne przez 1)

 • 39901 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset jeden)
 • 39902 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwa)
 • 39903 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzy)
 • 39904 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset cztery)
 • 39905 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięć)
 • 39906 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześć)
 • 39907 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedem)
 • 39908 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiem)
 • 39909 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć)
 • 39910 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć)
 • 39911 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset jedenaście)
 • 39912 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście)
 • 39913 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście)
 • 39914 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście)
 • 39915 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście)
 • 39916 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście)
 • 39917 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście)
 • 39918 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście)
 • 39919 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście)
 • 39920 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia)
 • 39921 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden)
 • 39922 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa)
 • 39923 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy)
 • 39924 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery)
 • 39925 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć)
 • 39926 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć)
 • 39927 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem)
 • 39928 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem)
 • 39929 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć)
 • 39930 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści)
 • 39931 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden)
 • 39932 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa)
 • 39933 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy)
 • 39934 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery)
 • 39935 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć)
 • 39936 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć)
 • 39937 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem)
 • 39938 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem)
 • 39939 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć)
 • 39940 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści)
 • 39941 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden)
 • 39942 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa)
 • 39943 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy)
 • 39944 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery)
 • 39945 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć)
 • 39946 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć)
 • 39947 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem)
 • 39948 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem)
 • 39949 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć)
 • 39950 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)
 • 39951 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden)
 • 39952 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa)
 • 39953 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy)
 • 39954 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery)
 • 39955 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć)
 • 39956 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć)
 • 39957 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem)
 • 39958 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem)
 • 39959 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 39960 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt)
 • 39961 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden)
 • 39962 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa)
 • 39963 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy)
 • 39964 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery)
 • 39965 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć)
 • 39966 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć)
 • 39967 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem)
 • 39968 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem)
 • 39969 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 39970 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt)
 • 39971 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden)
 • 39972 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa)
 • 39973 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy)
 • 39974 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery)
 • 39975 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć)
 • 39976 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć)
 • 39977 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem)
 • 39978 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem)
 • 39979 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 39980 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt)
 • 39981 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden)
 • 39982 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa)
 • 39983 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy)
 • 39984 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery)
 • 39985 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć)
 • 39986 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć)
 • 39987 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem)
 • 39988 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem)
 • 39989 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 39990 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt)
 • 39991 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 39992 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa)
 • 39993 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 39994 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery)
 • 39995 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć)
 • 39996 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć)
 • 39997 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 39998 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem)
 • 39999 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 40000 (czterdzieści tysięcy)