Zbiór jedności

Poniżej zbiór liczb naturalnych, która reszta z dzielenia przez 1 wynosi 0 (są podzielne przez 1)

 • 19901 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jeden)
 • 19902 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwa)
 • 19903 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzy)
 • 19904 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset cztery)
 • 19905 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięć)
 • 19906 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześć)
 • 19907 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedem)
 • 19908 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiem)
 • 19909 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięć)
 • 19910 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziesięć)
 • 19911 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset jedenaście)
 • 19912 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwanaście)
 • 19913 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzynaście)
 • 19914 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czternaście)
 • 19915 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset piętnaście)
 • 19916 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset szesnaście)
 • 19917 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście)
 • 19918 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemnaście)
 • 19919 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście)
 • 19920 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia)
 • 19921 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden)
 • 19922 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa)
 • 19923 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy)
 • 19924 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery)
 • 19925 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć)
 • 19926 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć)
 • 19927 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem)
 • 19928 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem)
 • 19929 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć)
 • 19930 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści)
 • 19931 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden)
 • 19932 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa)
 • 19933 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy)
 • 19934 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery)
 • 19935 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć)
 • 19936 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć)
 • 19937 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem)
 • 19938 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem)
 • 19939 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć)
 • 19940 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści)
 • 19941 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden)
 • 19942 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa)
 • 19943 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy)
 • 19944 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery)
 • 19945 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć)
 • 19946 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć)
 • 19947 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem)
 • 19948 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem)
 • 19949 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć)
 • 19950 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)
 • 19951 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden)
 • 19952 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa)
 • 19953 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy)
 • 19954 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery)
 • 19955 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć)
 • 19956 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć)
 • 19957 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem)
 • 19958 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem)
 • 19959 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć)
 • 19960 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt)
 • 19961 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden)
 • 19962 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa)
 • 19963 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy)
 • 19964 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery)
 • 19965 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć)
 • 19966 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć)
 • 19967 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem)
 • 19968 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem)
 • 19969 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć)
 • 19970 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt)
 • 19971 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden)
 • 19972 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa)
 • 19973 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy)
 • 19974 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery)
 • 19975 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć)
 • 19976 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć)
 • 19977 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem)
 • 19978 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem)
 • 19979 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć)
 • 19980 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt)
 • 19981 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden)
 • 19982 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa)
 • 19983 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy)
 • 19984 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery)
 • 19985 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć)
 • 19986 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć)
 • 19987 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem)
 • 19988 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem)
 • 19989 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć)
 • 19990 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt)
 • 19991 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden)
 • 19992 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa)
 • 19993 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy)
 • 19994 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery)
 • 19995 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć)
 • 19996 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć)
 • 19997 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem)
 • 19998 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem)
 • 19999 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
 • 20000 (dwadzieścia tysięcy)