Zbiór dziesiątek

Poniżej zbiór liczb naturalnych, która reszta z dzielenia przez 10 wynosi 0 (są podzielne przez 10)

 • 79010 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziesięć)
 • 79020 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia)
 • 79030 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści)
 • 79040 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści)
 • 79050 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt)
 • 79060 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt)
 • 79070 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt)
 • 79080 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt)
 • 79090 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt)
 • 79100 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto)
 • 79110 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć)
 • 79120 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia)
 • 79130 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści)
 • 79140 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści)
 • 79150 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt)
 • 79160 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt)
 • 79170 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt)
 • 79180 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt)
 • 79190 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt)
 • 79200 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście)
 • 79210 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziesięć)
 • 79220 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia)
 • 79230 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści)
 • 79240 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści)
 • 79250 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt)
 • 79260 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt)
 • 79270 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt)
 • 79280 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt)
 • 79290 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
 • 79300 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta)
 • 79310 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć)
 • 79320 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia)
 • 79330 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści)
 • 79340 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści)
 • 79350 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt)
 • 79360 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt)
 • 79370 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt)
 • 79380 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt)
 • 79390 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt)
 • 79400 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta)
 • 79410 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziesięć)
 • 79420 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia)
 • 79430 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści)
 • 79440 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści)
 • 79450 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt)
 • 79460 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt)
 • 79470 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt)
 • 79480 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt)
 • 79490 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt)
 • 79500 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset)
 • 79510 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziesięć)
 • 79520 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia)
 • 79530 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści)
 • 79540 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści)
 • 79550 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt)
 • 79560 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt)
 • 79570 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt)
 • 79580 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt)
 • 79590 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt)
 • 79600 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset)
 • 79610 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziesięć)
 • 79620 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia)
 • 79630 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści)
 • 79640 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści)
 • 79650 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt)
 • 79660 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt)
 • 79670 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt)
 • 79680 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt)
 • 79690 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)
 • 79700 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset)
 • 79710 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć)
 • 79720 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia)
 • 79730 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści)
 • 79740 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści)
 • 79750 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt)
 • 79760 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt)
 • 79770 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt)
 • 79780 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt)
 • 79790 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt)
 • 79800 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset)
 • 79810 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziesięć)
 • 79820 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia)
 • 79830 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści)
 • 79840 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści)
 • 79850 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt)
 • 79860 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt)
 • 79870 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt)
 • 79880 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt)
 • 79890 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt)
 • 79900 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset)
 • 79910 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć)
 • 79920 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia)
 • 79930 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści)
 • 79940 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści)
 • 79950 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)
 • 79960 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt)
 • 79970 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt)
 • 79980 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt)
 • 79990 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt)
 • 80000 (osiemdziesiąt tysięcy)