Zbiór dziesiątek

Poniżej zbiór liczb naturalnych, która reszta z dzielenia przez 10 wynosi 0 (są podzielne przez 10)

 • 39010 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziesięć)
 • 39020 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia)
 • 39030 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzydzieści)
 • 39040 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści)
 • 39050 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt)
 • 39060 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt)
 • 39070 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt)
 • 39080 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt)
 • 39090 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt)
 • 39100 (trzydzieści dziewięć tysięcy sto)
 • 39110 (trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziesięć)
 • 39120 (trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia)
 • 39130 (trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści)
 • 39140 (trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści)
 • 39150 (trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt)
 • 39160 (trzydzieści dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt)
 • 39170 (trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt)
 • 39180 (trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt)
 • 39190 (trzydzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt)
 • 39200 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście)
 • 39210 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziesięć)
 • 39220 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia)
 • 39230 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści)
 • 39240 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści)
 • 39250 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt)
 • 39260 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt)
 • 39270 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt)
 • 39280 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt)
 • 39290 (trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt)
 • 39300 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta)
 • 39310 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziesięć)
 • 39320 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia)
 • 39330 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści)
 • 39340 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści)
 • 39350 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt)
 • 39360 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt)
 • 39370 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt)
 • 39380 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt)
 • 39390 (trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt)
 • 39400 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta)
 • 39410 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziesięć)
 • 39420 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia)
 • 39430 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści)
 • 39440 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści)
 • 39450 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt)
 • 39460 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt)
 • 39470 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt)
 • 39480 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt)
 • 39490 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt)
 • 39500 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset)
 • 39510 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dziesięć)
 • 39520 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia)
 • 39530 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści)
 • 39540 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści)
 • 39550 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt)
 • 39560 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt)
 • 39570 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt)
 • 39580 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt)
 • 39590 (trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt)
 • 39600 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset)
 • 39610 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziesięć)
 • 39620 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia)
 • 39630 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści)
 • 39640 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści)
 • 39650 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt)
 • 39660 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt)
 • 39670 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt)
 • 39680 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt)
 • 39690 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt)
 • 39700 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset)
 • 39710 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziesięć)
 • 39720 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia)
 • 39730 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści)
 • 39740 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści)
 • 39750 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt)
 • 39760 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt)
 • 39770 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt)
 • 39780 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt)
 • 39790 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt)
 • 39800 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset)
 • 39810 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziesięć)
 • 39820 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia)
 • 39830 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści)
 • 39840 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści)
 • 39850 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt)
 • 39860 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt)
 • 39870 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt)
 • 39880 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt)
 • 39890 (trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt)
 • 39900 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset)
 • 39910 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć)
 • 39920 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia)
 • 39930 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści)
 • 39940 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści)
 • 39950 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt)
 • 39960 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt)
 • 39970 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt)
 • 39980 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt)
 • 39990 (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt)
 • 40000 (czterdzieści tysięcy)