O liczbie 514 (pięćset czternaście)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 514
 • Zapis rzymski: DXIV
 • Zapis słowny: pięćset czternaście
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Pięćset czternaście truskawki.
 • Pięćset czternaście złote cytryny.
 • Kupię flamaster za pięćset czternaście złote.
 • Pięćset czternaście kolegów przyszło do biura.

Cyfra 514 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 22.672
 • Potęga2: 264196
 • Potęga3: 135796744
 • Sinus: -0.94
 • Cosinus: 0.343
 • Tangens: -2.743
 • Cotangens: 1.093

Liczba 514 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 202
 • Ósemkowo (8): 1002
 • Binarnie (2): 1000000010