O liczbie 3240 (trzy tysiące dwieście czterdzieści)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 3 240
 • Zapis rzymski: (M)3CCXL
 • Zapis słowny: trzy tysiące dwieście czterdzieści
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Trzy tysiące dwieście czterdzieści ramek.
 • Trzy tysiące dwieście czterdzieści jasnych chlebów.
 • Kupiłem aparat za trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych.
 • Trzy tysiące dwieście czterdzieści koleżanek poszło dziś do szkoły.

Cyfra 3240 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 56.921
 • Potęga2: 10497600
 • Potęga3: 34012224000
 • Sinus: -0.851
 • Cosinus: -0.525
 • Tangens: 1.621
 • Cotangens: -0.045

Liczba 3240 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): CA8
 • Ósemkowo (8): 6250
 • Binarnie (2): 110010101000