O liczbie 2240 (dwa tysiące dwieście czterdzieści)

Podstawowe informacje

 • Zapis arabski: 2 240
 • Zapis rzymski: MMCCXL
 • Zapis słowny: dwa tysiące dwieście czterdzieści
 • Liczba pierwsza: nie

Przykłady zdań

 • Dwa tysiące dwieście czterdzieści szkodników.
 • Dwa tysiące dwieście czterdzieści miedzianych świeczek.
 • Kupuję obraz za dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych.
 • Dwa tysiące dwieście czterdzieści osób przyszło dziś do pracy.

Cyfra 2240 matematycznie:

 • √Pierwiastek: 47.329
 • Potęga2: 5017600
 • Potęga3: 11239424000
 • Sinus: -0.044
 • Cosinus: -0.999
 • Tangens: 0.044
 • Cotangens: -0.733

Liczba 2240 w innych systemach liczbowych:

 • Szesnastkowo (16): 8C0
 • Ósemkowo (8): 4300
 • Binarnie (2): 100011000000