O liczbie 0.1120006 (zero i milion sto dwadzieścia tysięcy sześć dzięsięciomilionowych)

Podstawowe informacje

  • Zapis arabski: 0,11
  • Zapis słowny: zero i milion sto dwadzieścia tysięcy sześć dzięsięciomilionowych