O liczbie 0.1 (zero i jedna dziesiąta)

Podstawowe informacje

  • Zapis arabski: 0,10
  • Zapis słowny: zero i jedna dziesiąta